TMA4105

Matematikk 2, våren 2019.

Formelark

Formelarket i TMA4105 er tilgjengelig her, og kilden til formelarket er på min personlige git.

Oversiktsforelesninger

Mappe med alle forelesninger og en kombinert kan finnes her.

Plenumsregning

Mappe med alle plenumsregningene kan finnes her.

Git

Hele giten ligger på min personlige git.