TIØ4252

Teknologiledelse, våren 2021

Formelark

Formelark i TIØ4252 kan finnes her.

Kildekoden ligger på git.

Eksamen

Alle filer er tilgjengelig på git.

Kombinert løsningsforslag for alle eksamener finnes her.

År Eksamen Oppgave LF
2020 Høst Oppgave LF
2020 Sommer Oppgave LF
2020 Vår Oppgave LF
2019 Høst Oppgave LF
2019 Sommer Oppgave LF
2018 Høst Oppgave LF
2018 Sommer Oppgave LF
2018 Vår Oppgave LF
2017 Høst Oppgave LF
2017 Vår Oppgave LF
2014 Sommer Oppgave LF
2013 Sommer Oppgave LF