TTK4145

Sanntidsprogrammering

Oppsummering

Oppsummering av faget TTK4145.

Prosjekt

Øvinger